Bijbels Denken Over Dinosauriërs

Hoe moeten christenen over dinosauriërs denken? Hoe kunnen we dinosauriërs begrijpen vanuit een Bijbels creationistisch perspectief? Als christenen hebben we een grote theologische "wirwar van dingen" die we willen kunnen doorgronden. Dr. Matthew McLain, een creationistisch paleontoloog, laat ons zien wat Gods Woord ons vertelt over dinosauriërs, en hoe de wetenschap ons helpt om de details in te vullen om een juist bijbels wereldbeeld te vormen op dit cruciale gebied van de schepping.

About this Series

Over deze Serie

Hoe moeten christenen over dinosauriërs denken? Hoe kunnen we dinosauriërs begrijpen vanuit een Bijbels creationistisch perspectief? Als christenen hebben we een grote theologische "wirwar van dingen" die we willen kunnen doorgronden.

Dr. Matthew McLain, een creationistisch paleontoloog, laat ons zien wat Gods Woord ons vertelt over dinosauriërs, en hoe de wetenschap ons helpt om de details in te vullen om een juist bijbels wereldbeeld te vormen op dit cruciale gebied van de schepping.

  • Series Length: Speelminuten serie: 1:30:29
  • Instructor: Spreker: Dr. Matthew McLain

Ep. 1 Afl. 1 Waarom denken we anders over dinosauriërs?

Dr. McClain bespreekt waarom we anders denken over dinosauriërs dan het seculiere perspectief.

Ep. 2 Afl. 2 Hoe weten we over dinosauriërs?

Hoe weten we over dinosauriërs die duizenden jaren geleden leefden? Dr. Matt McClain bespreekt het fysieke en historische bewijsmateriaal dat ons helpt meer te begrijpen over dinosauriërs.

Ep. 3 Afl. 3 Wat is een dinosaurus?

Hoe herkennen we dinosauriërs? Dokter Matt McClain vertelt ons hoe paleontologen bepalen wat een dinosaurus is en wat niet.

Ep. 4 Afl. 4 Welke soorten dinosauriërs zijn er?

De glorie van God wordt tentoongesteld door dinosauriërs. Dr. McClain legt de hoofdcategorie van dinosauriërs uit en neemt vervolgens de vele soorten dinosauriërs met ons door die God heeft geschapen.

Ep. 5 Afl. 5 Vogels en dinosauriërs

Evolutionisten geloven dat vogels geëvolueerd zijn uit dinosauriërs. Dr. McClain bespreekt de redenen voor deze theorie en hoe creationisten erop reageren.

Ep. 6 Afl. 6 Wat is er met de dinosauriërs gebeurd?

Er zijn verschillende meningen over wat er met de dinosauriërs gebeurd is. Dr. McClain neemt het evolutionistisch perspectief en het bijbels creationistisch perspectief met ons door.

Other Series You May Like

"We’re not swayed by the world. Rather, we need to interpret the world by Scripture."

Ready to Learn the Truth?

Start gaining a richer understanding of the Bible and how it relates to the world today.

View All Series

Receive Updates and New Content

Get our monthly newsletter, which highlights new lectures and life changing insights.